Felhasználási feltételek


A Londoni Apró (londoniapro.co.uk) által nyújtott szolgáltatásokra az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak. Aki a Londoni Aprón apróhirdetést vagy kiemelt hirdetést helyez el, vagy helyezett el, vagy egy bizonyos termék megvételére ajánlatot tesz, azaz a hirdetésre jelentkezik a jelen feltételeket feltétel és kivétel nélkül elfogadja, és tudomásul veszi. A szolgáltató fenntartja a módosításhoz való jogát, azaz bármikor, külön felszólítás nélkül megváltoztathatja jelen felhasználási feltételeket.


Alapfogalmak

Szolgáltató: a Londoni Apró mindenkori tulajdonosa Finsztál Zoltán(info@londoniapro.co.uk)

Felhasználó: mind a Londoni Apró látogatói mind a Londoni Aprón apróhirdetést vagy kiemelt hirdetést elhelyező személyek.
Hirdetés: a Londoni Apró honlapján elhelyezett apróhirdetés, kiemelt hirdetés, partneri leírás, webshop, bemutató cikk és reklám.

A hirdetések tartalma

A Szolgáltató a londoniapro.co.uk-n a Felhasználók által megjlentetett tartalmat, továbbá a hirdetésre történő jelentkezés üzenetét jogosult, azonban nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A weblapra hirdetés felhasználói fiókból, vagy anélkül egyaránt feltölthető. A Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a londoniapro.co.uk használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak.

Magánhirdetések: Magánszemélyként a Londoni Aprón cselekvőképes magánszemélyek hirdethetnek.
Céges/Vállalati hirdetések: Vállalati hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. A Szolgáltató fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés vállalatinak minősül-e.

Hirdetés szövege: A rövid leírásnak a hirdetett termékről vagy szolgáltatásról kell szólnia, és maximum egy webcímet tartalmazhat. A hirdetés szövegében a terméket vagy szolgáltatást a lehető legrészletesebben kell bemutatni. Minden hirdetésnek valós adatokat kell tartalmaznia. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott Netikett irányelvei követendők, erről pontosabban tájékoztatás a előbbi linken olvasható. A hirdetések szövegét szigorúan tilos más hirdetőktől lemásolni. A Londoni Aprón megjelent hirdetések leírásának más weblapra történő másolása ugyancsak tilos.

Kategória: A hirdetést értelem szerűen abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást.
Gépjármű, ingatlan: Nem megengedett több járművet vagy ingatlant egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral kínál a hirdető.

Többszörös hirdetés: Szigorúan tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást többször meghirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően van lehetőség ugyanazon termék újból feltöltésére.
Képek, fotók: A hirdetésben szereplő képeknek teljes mértékben a meghirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Nem tartalmazhatnak webcímet, szöveget, és nem sérthetnek közízlést. Továbbá nem megjeleníthetők az olyan képek, amelyeken a termék eredeti helyzetéből elforgatva látszik.

Álláshirdetések: A londoniapro.co.uk weblapon kizárólag valós, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett továbbá semmiféle szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése sem. Fontos, hogy hirdetésében egyértelműen kerüljön megjelölésre a betöltendő munkakör neve és a munka jellege.

Sértő tartalom: Azon képek és hirdetések publikálása, melyek tartalma vallási vagy etnikai csoportokat, illetve más személyeket, személyhez fűződő jogokat vagy közszereplőket sérthet szigorúan tilos!

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:
- jogszabályba ütközik, vagy jogsértés gyanúja merül fel
- szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot valamint személyes adatok védelméről szóló jogokat sért
- erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, ill. önkényuralmi jelképet tartalmaz
- fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), valamint a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, sokkoló stb.)
- vallási, nemzeti, nemzetiségi hovatartozást gyalázó vagy sértő
- szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására szolgál
- fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása
- indokolatlanul hiányos tartalmú
- lopott, bűncselekményből származó vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek
- olyan árut hirdet, amely előállítása, forgalmazása jogszabályba ütközik
- dohányáru, kábító- és tudatmódosító szerek, gyógyszerek kereskedelme
- védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés
- emberi vagy állati szervek, szövetek

További nem engedélyezett termékek és szolgáltatások:

- On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;
- Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
- Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;
- Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
- Magánszemély, vagy engedéllyel nem rendelkező szervezet által nyújtandó hitel- illetve pénzkölcsönre vonatkozó ajánlat, ilyen módon nyújtott hitel- illetve pénzkölcsön, továbbá ilyen szolgáltatás igénybevételére irányuló ajánlat.
- Bankszámla és bankkártya;
- Üdülési csekkek;
- Parkolási engedély;
- Pornográf termékek, használt fehérnemű;
- Mobiltelefon elektronikus védelmét feltörő termékek;

Tilos a weboldalon továbbá olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti.
A Felhasználó által a londoniapro.co.uk-ra feltöltött hirdetés annak aktiválásától és közzétételének napjától számított 1 évig érhető el a weboldalon. Az 1 év időtartam elteltével a szerkesztő a hirdetést automatikusan eltávolítja.

Felelősség

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetések tartalmáért a hirdetés feladója felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. A Londoni Aprón megjelenő tartalmak kizárólag jogszabályi kereteken belül használhatóak fel.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, közzétett adatok tartalmát, valamint nem köteles jogellenes tartalmat keresni.
A Londoni Apró oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség.

A Londoni Apró felhasználói tudomásul veszik, hogy a Londoni Aprón elhelyezett apróhirdetések tartalmának másolása, illetve más felhasználók személyi adatainak tisztességtelen felhasználása illetve az azokkal történő visszaélés szigorúan tilos.
A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a londoniapro.co.uk, és az igénybe vehető szolgáltatások folyamatos, és zökkenőmentes elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.

Díjak

A Londoni Apró hirdetési árairól az alábbi linken tájékozódhat.

Törléshez és kitiltáshoz való jog

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználó előzetes értesítése nélkül egyes hirdetéseket (különösen: duplikált hirdetések, közerkölcsöt sértő hirdetések, illegális tartalommal rendelkező hirdetések, illetve a szolgáltató üzleti érdekeit sértő hirdetések) töröljön, illetve a rendszer működését szüneteltesse vagy megszüntesse.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Londoni Apró mindenkori hatályos felhasználási feltételeit sértő felhasználók hirdetéseit törölje, a felhasználóakat a Londoni Aprón történő hirdetésfeladástól végérvényesen eltiltsa. A szolgáltató nem kötelezhető a Felhasználási Feltételeket megsértő felhasználók korábban megfizetett hirdetési díjának visszafizetésére.
A felhasználói fiók Felhasználó általi törlésével a jelen Szabályzatban szabályozott jogviszony megszűnik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni, azzal azonban, hogy a szolgáltatásról kibocsátott számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint 8 évig megőrzi. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő). A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Szolgáltató felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználási jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket - azaz további hirdetések megjelentetését - nem végezhet.

Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatai kezelésének szabályát az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza. Adatvédelmi Szabályzat

Adatbázis védelme

A Weblapon szereplő minden egyes információ, beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket is (Adatbázis) szerzői jogi védelem alatt áll, amely kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató. Bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele - a Szolgáltató kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül - polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után.
Védett tartalom
A londoniapro.co.uk bármely eleme, valamint a weblapon a Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem - és bizonyos esetekben - iparjogvédelem alatt áll.
A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

Ügyfélszolgálat

A londoniapro.co.uk ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi e-mail címen fogadja:
info [kukac] londoniapro.co.uk